Sailm Dhaibhidh ann dan Gaoidhealach do reir na Heabhra. Agus an eidir-theangachaidh a's fearr ann Laidin, ann Gaodheilg 's ann Gaillbhearla. Do thionnsgnadh le Seanadh Earra-Ghaoidheal 's à bhliadhna 1659, agus do chriochnaigheadh s an 1694, r'an sein ann Eaglaisibli's ann Teaghlaichibb Gaoidhealach. Agus, do ghlanadh a noie oearachdaibh lionmhor Clodhbhualaidh, air larrtas agus do reir Seolaidh an Tseanaidh cheadna. Lz Ughdarras

Format: eBook
Language:Gaelic
Published: In Innoirnish clodh-bhuailt agus r'an reic le A. Davidson, agus W. Sharp Leabhair-Reiceadoir, Entered in Stationer's Hall 1774, 1774
Subjects:
Online Access:
Collection: Eighteenth Century Collections Online / ECCO - Collection details see MPG.ReNa
Item Description:English Short Title Catalog, T106398. - Macfarlane's Psalter; a revision of that of the Synod of Argyll. - Reproduction of original from British Library. - The last 50 pages contain selections from the Bible set to metre
Physical Description:Online-Ressource (379,iii,50p.,10plates) engr.music 12°