Sailm Dhaibhidh Maille ri Laoidhean o'n scrioptur naomha ; chum bhi air an seinn ann an aora' dhia. Air an leasachadh, agus air an cur amach do reir seolaidh, iartais, agus ughdarais Seanaidh Earra-Ghaeil. Le I. Smith, D.D

Format: eBook
Language:Gaelic
Published: Dun-Eideann air son C. Elliot Leabhar-Reiceadair 1787, M,DCC,LXXXVII. [1787]
Subjects:
Online Access:
Collection: Eighteenth Century Collections Online / ECCO - Collection details see MPG.ReNa
Item Description:English Short Title Catalog, T117331. - Reproduction of original from British Library. - The final two leaves are music. - The first edition of Smith's Psalter, a revision of Macfarlane's revision of the Synod of Argyll version
Physical Description:Online-Ressource (396,[4]p) music 12°