Sailm Dhaibhidh maille ri laoidhean o'n scrioptur naomha chum bhi air an seinn ann an aora' Dhia. Air an lcasachadh, agus air an cur amach do reir seoladh, iartais, agus ughdarais Seanaidh Earra-Ghaeil. Le I. Smith, D.D

Format: eBook
Language:Gaelic
Published: Dun-Eidin air son W. Andersan, Sruileadh 1798, M,DCC,XCVIII. [1798]
Subjects:
Online Access:
Collection: Eighteenth Century Collections Online / ECCO - Collection details see MPG.ReNa
Item Description:English Short Title Catalog, T117330. - Reproduction of original from British Library. - Smith's Psalter, a revision of Macfarlane's revision of the Synod of Argyll version
Physical Description:Online-Ressource (396p) 18°