1
Published 1800
Clòdh-bhuailte an Dun-Eidin le Alastoir Smellie

3
Published 1796
Clodh-bhualt' agus r'an reig le Anna Orr, leabh air-reiceadoir. Ann Glasgho

4
by Alleine, Joseph
Published 1782
Clodh-bhuailt' agus r'an reic le Eoin Gillies Leabhairreceadoir, ann Peairt, agus Shemuis Gillies Leebhair-receadoir ann Glasacha'