Leabhar nan gnàth-fhocal : Air a thionndadh o'n cheud chanain chum Gaelic Albannaich. Air iarrtus na cuideachd urramaich, a ta chum eòlas crìosduidh a fgaoileadh air feadh gàeltachd agus Eileana na h-Alba

Format: eBook
Language:Gaelic
Published: [Edinburgh] Clòdh-bhuailte an Dun-Eidin le Alastoir Smellie 1800, MDCCC. [1800]
Subjects:
Online Access:
Collection: Eighteenth Century Collections Online / ECCO - Collection details see MPG.ReNa
Item Description:"This portion was struck off while the Old Testament [i.e. Smellie's edition printed in parts, 1783-1801] was being printed" (Maclean: 'Bibliographia Scoto-Gadelica', p. 353). - English Short Title Catalog, T209761. - Reproduction of original from National Library of Ireland
Physical Description:Online-Ressource ([42]p) 8°