Leabhar aith-ghearr Ceasnuighe Air tus air orducha le Coi-thionnal nan Diaghairibh aig Niar-mhinisteir ann Sasgan; leis an d'aontuigh Ard-sheannadh Eaglais na Halba, chum a bhith na chuid eigin d'aon-mhodh Cranhuidh eidir Eaglaisibh Chriost ann sna tri rioghachdhaibh; air a chur na Gailic le Seannadh Earra-Ghaidheal, agus anois cuid do mhearrachdaibh a chlo'bhualaidh air an leasacha chum maith coitcheann Gaidhealtachd Alba

Format: eBook
Language:Gaelic
Published: [Glasgow] Clodh-bhualt' agus r'an reig le Anna Orr, leabh air-reiceadoir. Ann Glasgho 1796, 1796
Subjects:
Online Access:
Collection: Eighteenth Century Collections Online / ECCO - Collection details see MPG.ReNa
Item Description:English Short Title Catalog, T220361. - Reproduction of original from National Library of Ireland
Physical Description:Online-Ressource ([3],4-35,[1]p) 12°