1
by Chen, Shigang, Chen, Min, Xiao, Qingjun
Published 2017
Springer International Publishing
...Wireless Networks...

2
by Chen, Min, Chen, Shigang
Published 2016
Springer International Publishing
...Wireless Networks...

3
by Song, Wei, Ju, Peijian, Jin, A-Long
Published 2017
Springer International Publishing
...Wireless Networks...

4
by Zheng, Rong, Hua, Cunqing
Published 2016
Springer International Publishing
...Wireless Networks...

5
by Zhang, Yanru, Han, Zhu
Published 2017
Springer International Publishing
...Wireless Networks...

6
by Le-Ngoc, Tho, Masmoudi, Ahmed
Published 2017
Springer International Publishing
...Wireless Networks...

7
by Bharati, Sailesh, Zhuang, Weihua
Published 2018
Springer International Publishing
...Wireless Networks...

8
by Kuang, Linling, Jiang, Chunxiao, Qian, Yi, Lu, Jianhua
Published 2018
Springer International Publishing
...Wireless Networks...

9
by Wang, Li
Published 2018
Springer International Publishing
...Wireless Networks...

10
by Yang, Yang, Xu, Jing, Shi, Guang, Wang, Cheng-Xiang
Published 2018
Springer International Publishing
...Wireless Networks...

11
by Cheng, Xilin, Yang, Liuqing, Cheng, Xiang
Published 2016
Springer International Publishing
...Wireless Networks...

12
by Luo, Yuan, Gao, Lin, Huang, Jianwei
Published 2016
Springer International Publishing
...Wireless Networks...

13
by Shi, Gaotao, Li, Keqiu
Published 2017
Springer International Publishing
...Wireless Networks...

14
by Zeng, Deze, Gu, Lin, Guo, Song
Published 2015
Springer International Publishing
...Wireless Networks...

15
by Zhang, Peng, Lin, Chuang
Published 2016
Springer International Publishing
...Wireless Networks...

16
by Lu, Rongxing
Published 2016
Springer International Publishing
...Wireless Networks...

17
by Shetty, Sachin, Yuchi, Xuebiao, Song, Min
Published 2016
Springer International Publishing
...Wireless Networks...

18
by Zou, Yulong, Zhu, Jia
Published 2016
Springer International Publishing
...Wireless Networks...

19
by Lin, Bin, Duan, Jianli, Han, Mengqi, Cai, Lin X.
Published 2022
Springer International Publishing
...Wireless Networks...

20
by Zhou, Zhenyu, Chang, Zheng, Liao, Haijun
Published 2021
Springer International Publishing
...Wireless Networks...