1
by Zhou, Haibo, Yu, Quan, Shen, Xuemin (Sherman), Wu, Shaohua
Published 2017
Springer International Publishing

2
by Zhou, Haibo, Gui, Lin, Yu, Quan, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2015
Springer International Publishing

3
by Zhang, Deyu, Chen, Zhigang, Zhou, Haibo, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2017
Springer International Publishing

4
by Bi, Yuanguo, Zhou, Haibo, Zhuang, Weihua, Zhao, Hai
Published 2017
Springer International Publishing