Publicatie wegens de conversie van alle obligatien, rente-brieven, recepissen, lyf-losrenten, of eenige andere actes van verbindnis, zoo ten laste der generaliteit, als van de onderscheidene voormaalige gewesten, de drie quartieren van Gelderland, het landschap drenthe en Bataafsch Braband, de Oost-Indische Compagnie, de voormaalige collegien ter admiraliteit en van het middel der wederhelft van het last- en veil-geld, in nationaale schuld-brieven : gearresteerd by het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek den 25sten july 1799, het vyfde jaar der Bataafsche vryheid

Corporate Author: Batavian Republic
Format: eBook
Language:Dutch
Published: Den Haag 's Lands drukkery 1799, 1799
Subjects:
Online Access:
Collection: Making of the Modern World - Collection details see MPG.ReNa
Item Description:"Gevolgd van eene advertentie van den Agent van Financien, houdende bericht welke van bovengemelde effecten in october, november, december 1799, en in january 1800, zullen geconverteerd worden.". - Goldsmiths'-Kress no. 17686. - OCLC, 23011140. - Reproduction of original from Goldsmiths' Library, University of London
Physical Description:18 p forms
Format:Full text online