1
by Wang, Guoliang, Zhang, Qingling, Yan, Xinggang
Published 2015
Springer International Publishing

2
by Yang, Chunyu, Zhang, Qingling, Zhou, Linna
Published 2013
Springer Berlin Heidelberg