1
by Zhang, Qingling, Liu, Chao, Zhang, Xue
Published 2012
Springer London