1
by Yang, Fan, Duan, Ping, Shah, Sirish L., Chen, Tongwen
Published 2014
Springer International Publishing