1
by Chen, Tongwen, Francis, Bruce A.
Published 1995
Springer London

2
by Shi, Dawei, Shi, Ling, Chen, Tongwen
Published 2016
Springer International Publishing

3
by Yang, Fan, Duan, Ping, Shah, Sirish L., Chen, Tongwen
Published 2014
Springer International Publishing