1
by Zhuang, Yueting, Pan, Yunhe, Xiao, Jun
Published 2008
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

2
by He, Xingui, Xu, Shaohua
Published 2010
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

3
Published 2008
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

4
by Qin, Zheng, Xing, Jian-Kuan, Zheng, Xiang
Published 2008
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

5
by Zheng, Zibin, Lyu, Michael R.
Published 2013
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

6
by Li, Guoqiang, Wang, Peijun
Published 2013
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

7
by Xia, Feng, Sun, You-xian
Published 2008
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

8
by Xu, Zhi-Kang, Huang, Xiao-Jun, Wan, Ling-Shu
Published 2009
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

9
Published 2010
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

10
by Huang, Kai-Zhu, Yang, Haiqin, King, Irwin, Lyu, Michael R.
Published 2008
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

11
by Xu, Songhua, Lau, Francis C.M., Pan, Yunhe
Published 2009
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

12
Published 2009
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

13
by Yu, Mao-Hong, Ma, Guo-Wei, Li, Jian-Chun
Published 2009
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

14
by Li, Kai
Published 2009
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

15
by Lu, Dongming, Pan, Yunhe
Published 2010
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

16
by Geng, Weidong
Published 2010
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

17
Published 2010
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

18
Published 2012
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

19
by Wang, Biao
Published 2013
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

20
Published 2013
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...