1
by Yu, Mao-Hong
Published 2012
Springer Berlin Heidelberg

2
by Yu, Mao-Hong
Published 2004
Springer Berlin Heidelberg

3
by Yu, Mao-Hong
Published 2018
Springer Singapore

4
by Yu, Mao-Hong, Ma, Guo-Wei, Qiang, Hong-Fu, Zhang, Yong-Qiang
Published 2006
Springer Berlin Heidelberg