141
by Agienko, Aleksandr Fedorovich
Published 1927
Rabotnik prosveshchenija

142
by Auslender, S.
Published 1927
Gos. izd-vo

143
by Balandin, V.
Published 1933
Izd-vo Upr. kinofikacii RSFSR

145
by Bardovskij, Aleksandr Aleksandrovich
Published 1928
Gos. izd-vo

146
by Bushkin, Aleksandr Ivanovich
Published 1926
Kinopechatʹ

147
by Marshak, Samuil
Published 1934
Izd. Teatra detskoj knigi

148
by Grechishnikova, Angelina Danilovna
Published 1927
Narkompros

149
by Demmeni, Evgenij Sergeevich
Published 1930
Gos. izd-vo

150
by Demmeni, Evgenij Sergeevich
Published 1931
Gos. izd-vo khudozh. lit-ry

151
by Demmeni, Evgenij Sergeevich
Published 1927
Teatr Petrushki

152
by Sher, Nadezhda Sergeevna
Published 1925
Myslʹ

153
by Sher, Nadezhda Sergeevna
Published 1924
Myslʹ

154
by Cekhnovicer, Orest
Published 1927
Gos. izd-vo

155
by Karamanenko, Tatʹjana Nikolaevna
Published 1939
[s.n.]

156
Published 1939
[s.n.]

157
by Brodjanskij, Boris Lʹvovich
Published 1940
Izd. Gosudarstvennogo teatra junykh zritelej

158
by Vsevolozhskij, Igorʹ
Published 1937
[s.n.]

159
by Makarʹev, Leonid
Published 1929
[s.n.]

160
by Azadovskij, Mark Konstantinovich
Published 1937
[s.n.]