141
by Rogers, Lucy
Published 2008
Springer New York

142
by Jiao, Zhuang, Chen, YangQuan, Podlubny, Igor
Published 2012
Springer London

143
Published 2012
Springer London

144
Published 2012
Springer London

145
by Slotkin, Arthur L.
Published 2012
Springer New York

146
by Tommasino, Paolo
Published 2019
Springer Singapore

147
by Wentsch, Marlene
Published 2019
Springer Fachmedien Wiesbaden

148
Published 2018
Springer International Publishing

149
by Rapp, Donald
Published 2018
Springer International Publishing

150
Published 2020
Springer Singapore

151
by Liu, Fucheng, Lu, Shan, Sun, Yue
Published 2019
Springer Singapore

152
by Wang, Jin-Liang, Wu, Huai-Ning, Huang, Tingwen, Ren, Shun-Yan
Published 2019
Springer Singapore

153
by Wang, Ding, Mu, Chaoxu
Published 2019
Springer Singapore

154
by Barreiro-Gomez, Julian
Published 2019
Springer International Publishing

156
by Santamaria-Navarro, Angel, Solà, Joan, Andrade-Cetto, Juan
Published 2019
Springer International Publishing

157
by Ge, Fudong, Chen, YangQuan, Kou, Chunhai
Published 2018
Springer International Publishing

158
Published 2019
Springer US

159
by Jazar, Reza N.
Published 2019
Springer International Publishing

160
Published 2018
Springer International Publishing