1
by Wu, Ligang, Wang, Zidong
Published 2015
Springer International Publishing

2
by Li, Fanbiao, Shi, Peng, Wu, Ligang
Published 2017
Springer International Publishing

3
by Yao, Xiuming, Wu, Ligang, Zheng, Wei Xing
Published 2016
Springer International Publishing