1
by Wu, Ligang
Published 2014
Wiley

2
by Wu, Ligang, Wang, Zidong
Published 2015
Springer International Publishing

4
by Zhang, Xian, Wang, Yantao, Wu, Ligang
Published 2019
Springer International Publishing

5
by Li, Fanbiao, Shi, Peng, Wu, Ligang
Published 2017
Springer International Publishing

6
by Yao, Xiuming, Wu, Ligang, Zheng, Wei Xing
Published 2016
Springer International Publishing

7
by Wu, Chengwei, Yao, Weiran, Sun, Guanghui, Wu, Ligang
Published 2022
Springer International Publishing