1
by Shen, Qikun, Jiang, Bin, Shi, Peng
Published 2017
Springer International Publishing

2
by Li, Fanbiao, Shi, Peng, Wu, Ligang
Published 2017
Springer International Publishing

3
by Zhang, Lixian, Zhu, Yanzheng, Shi, Peng, Lu, Qiugang
Published 2016
Springer International Publishing

4
by Zhang, Lixian, Yang, Ting, Shi, Peng, Zhu, Yanzheng
Published 2016
Springer International Publishing

5
by Lin, Hong, Su, Hongye, Shi, Peng, Shu, Zhan
Published 2017
Springer International Publishing

6
by Wu, Yuanqing, Lu, Renquan, Su, Hongye, Shi, Peng
Published 2017
Springer International Publishing

7
by Zhang, Ke, Jiang, Bin, Shi, Peng, Cocquempot, Vincent
Published 2018
Springer International Publishing