Verdier i konflikt Etikk i et mangfoldig samfunn

"We live in a diverse society characterized by different and to some extent contradictory values. Sometimes they create community. Other times they generate value conflicts. In this book, twelve Norwegian researchers write about such value conflicts and the way they occur in working life and th...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Lysaker, Odin
Other Authors: Fredwall, Terje Emil
Format: eBook
Language:Norwegian
Published: Oslo Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing) 2020
Subjects:
Online Access:
Collection: Directory of Open Access Books - Collection details see MPG.ReNa
Description
Summary:"We live in a diverse society characterized by different and to some extent contradictory values. Sometimes they create community. Other times they generate value conflicts. In this book, twelve Norwegian researchers write about such value conflicts and the way they occur in working life and the public sphere. Common to many of the contributions of this book is the attempt to highlight so-called value-based community of disagreement. This means that we agree to disagree. As a society, citizens can try to gather around some shared, fundamental values, but we cannot demand that all the members of the society agree on personal values. "
"Vi lever i et mangfoldig samfunn preget av forskjellige og til dels motstridende verdier. Noen ganger skaper de fellesskap. Andre ganger fører de til verdikonflikter. I denne boken skriver tolv norske forskere om slike verdikonflikter og måten de utspiller seg på i arbeidsliv og i det offentlige rom. Felles for mange av bidragene i boken er forsøket på å kaste lys over et såkalt verdimessig uenighetsfellesskap. Dette innebærer at vi er enige om å være uenige. Som samfunn kan innbyggerne forsøke å samles om noen felles, grunnleggende verdier. Fellesskapstanken kan likevel ikke forutsette at alle samfunnsmedlemmer blir enige om sine personlige verdisyn."
Item Description:Creative Commons (cc), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Physical Description:1 electronic resource (229 p.)
ISBN:noasp.95