Raziskava spretnosti odraslih Vodnik za bralca

Tehnološka revolucija, ki se je pričela v zadnjih desetletjih 20. stoletja, je vplivala na skoraj vsak vidik življenja v 21. stoletju. Hitrejše in bolj učinkovite transportne in komunikacijske storitve so ljudem, blagu, storitvam in kapitalu omogočile, da se laže premikajo po svetu, kar pelje v glob...

Full description

Corporate Author: Organisation for Economic Co-operation and Development
Format: eBook
Language:Slovenian
Published: Ljubljana Slovenian Institute for Adult Education 2015, 2015
Subjects:
Online Access:
Collection: OECD Books and Papers - Collection details see MPG.ReNa
Summary:Tehnološka revolucija, ki se je pričela v zadnjih desetletjih 20. stoletja, je vplivala na skoraj vsak vidik življenja v 21. stoletju. Hitrejše in bolj učinkovite transportne in komunikacijske storitve so ljudem, blagu, storitvam in kapitalu omogočile, da se laže premikajo po svetu, kar pelje v globalizacijo gospodarstva. Te družbene in ekonomske preobrazbe so posledično spremenile tudi povpraševanje po spretnostih. S tem ko so proizvodnja in določene naloge, ki zahtevajo le nizko kvalifikacijo, postale vedno bolj avtomatizirane, je upadla potreba po rutinskih kognitivnih in obrtniških spretnostih, medtem ko je povpraševanje po spretnostih v zvezi z obdelavo in izmenjavo informacij ter drugih visoko zahtevnih kognitivnih spretnostih in spretnostih pri medosebnih odnosih v porastu.
poglavje: Primerjava Raziskave spretnosti odraslih (PIAAC) z drugimi mednarodnimi raziskavami spretnosti 6. poglavje: Razmerje med Raziskavo spretnosti odraslih (PIAAC) in OECD-jevim Programom za mednarodno primerjavo dosežkov učencev (PISA) 7. poglavje: Raziskava spretnosti odraslih (PIAAC) in "Ključe kompetence" 8. poglavje: Raziskava spretnosti odraslih (PIAAC) in merjenje čovešega kapitala
Raziskava spretnosti odraslih, ki je izdelek OECD-jevega Programa za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih (PIAAC), je bila oblikovana tako, da zagotovi vpogled, kakšna je razpoložljivost nekaterih od teh spretnosti v družbi ter kako se jih uporablja na delovnem mestu in doma. Neposredno meri zmožnosti s področja obdelave in izmenjave informacij – besedilne spretnosti, matematične spretnosti in reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih. To poročilo, ki je spremljevalni dokument k OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills, opisuje načrt in metodologijo raziskave ter razmerja do drugih mednarodnih ocenjevanj mladih učencev in odraslih. Vsebina 1. poglavje: Kaj meri Raziskava spretnosti odraslih (PIAAC) 2. poglavje: Osnovni vprašalnik v Raziskavi spretnosti odraslih (PIAAC) 3. poglavje: Metodologija Raziskave spretnosti odraslih (PIAAC) in kakovost podatkov 4. poglavje: Poročanje o rezultatih Raziskave spretnosti odraslih (PIAAC) 5.
Physical Description:132 p. ill. 21x28cm
ISBN:9789264250437