Frascati Manual 2002 Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (Lithuanian version)

Teikiame skaitytojams Ekonominio bendradarbiavimo ir plëtros organizacijos (EBPO) leidinio Frascati Manual 2002: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (já trumpai vadinsime Frascati vadovu) vertimà á lietuviø kalbà. Ðis leidinys, kaip ir kelios ankstesnës Fr...

Full description

Corporate Author: Organisation for Economic Co-operation and Development
Format: eBook
Language:Lithuanian
Published: Vilnius Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania 2007
Series:The Measurement of Scientific and Technological Activities
Subjects:
Online Access:
Collection: OECD Books and Papers - Collection details see MPG.ReNa
Summary:Teikiame skaitytojams Ekonominio bendradarbiavimo ir plëtros organizacijos (EBPO) leidinio Frascati Manual 2002: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (já trumpai vadinsime Frascati vadovu) vertimà á lietuviø kalbà. Ðis leidinys, kaip ir kelios ankstesnës Frascati vadovo versijos, yra parengtas EBPO darbo grupës ir yra skirtas detaliai apibrëþti sàvokà „moksliniai tyrimai ir eksperimentinë plëtra“ (MTEP), nustatyti rodiklius, kuriais matuojamas MTEP veiklos intensyvumas, ir parodyti, kokias veiklas galima (ir reikia) ar negalima priskirti MTEP.
Physical Description:285 p. 16 x 23cm
ISBN:9789955682684