1
by Babskii, V.G., Zhukov, M.Yu, Yudovich, V.I.
Published 1989
Springer US