1
by Yu, Lean, Wang, Shouyang, Lai, Kin Keung, Zhou, Ligang
Published 2008
Springer Berlin Heidelberg