1
by Sergienko, Ivan V., Zadiraka, Valeriy K., Lytvyn, Oleg M.
Published 2021
Springer International Publishing