1
by Huang, Songling, Wang, Shen
Published 2016
Springer Singapore

2
by Huang, Songling, Zhang, Yu, Wei, Zheng, Wang, Shen
Published 2020
Springer Singapore

3
by Huang, Songling, Wang, Shen, Li, Weibin, Wang, Qing
Published 2016
Springer Singapore