1
by Wang, Jiang, Liu, Zicheng, Wu, Ying
Published 2014
Springer International Publishing