1
by Okuguchi, Koji, Szidarovszky, Ferenc
Published 1990
Springer Berlin Heidelberg

2
by Okuguchi, Koji, Szidarovszky, Ferenc
Published 1999
Springer Berlin Heidelberg

3
by Matsumoto, Akio, Szidarovszky, Ferenc
Published 2016
Springer Japan

8
Published 2002
Springer US
Other Authors: ...Szidarovszky, Ferenc...