1
by Skliarova, Iouliia, Sklyarov, Valery
Published 2019
Springer International Publishing

2
by Sklyarov, Valery, Skliarova, Iouliia, Barkalov, Alexander, Titarenko, Larysa
Published 2014
Springer International Publishing