2
by Rybnikova, Irma
Published 2020
Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Other Authors: ...Rybnikova, Irma...

3
by Lang, Rainhart, Rybnikova, Irma
Published 2014
Springer Fachmedien Wiesbaden

4
by Rybnikova, Irma, Lang, Rainhart
Published 2021
Springer Fachmedien Wiesbaden

5
by Steger, Thomas
Published 2017
Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Other Authors: ...Rybnikova, Irma...