1
by Percov, Viktor Osipovich
Published 1951
Sovetskij pisatelʹ

2
by Percov, Viktor Osipovich
Published 1957
Gos. izd-vo khudozh. literatury

3
by Percov, Viktor Osipovich
Published 1940
Gos. izd-vo khudozhestvennoj literatury

4
by Percov, Viktor Osipovich
Published 1925
Vserossijskij proletkulʹt