1
by Facchinei, Francisco, Pang, Jong-Shi
Published 2003
Springer New York

2
by Facchinei, Francisco, Pang, Jong-Shi
Published 2003
Springer New York

3
by Nedić, Angelia, Pang, Jong-Shi, Scutari, Gesualdo, Sun, Ying
Published 2018
Springer International Publishing