1
by Shandilya, Shishir Kumar, Datta, Agni, Nagar, Atulya K.
Published 2023
Springer Nature Singapore

2
by Bansal, Jagdish Chand, Bajpai, Prathu, Rawat, Anjali, Nagar, Atulya K.
Published 2023
Springer Nature Singapore

3
Published 2018
Springer Nature Singapore
Other Authors: ...Nagar, Atulya K....

4
Published 2023
Springer Nature Singapore
Other Authors: ...Nagar, Atulya K....

5
Published 2019
Springer International Publishing
Other Authors: ...Nagar, Atulya K....

6
Published 2020
Springer International Publishing
Other Authors: ...Nagar, Atulya K....

7
Published 2024
Springer Nature Singapore
Other Authors: ...Nagar, Atulya K....

8
Published 2024
Springer Nature Singapore
Other Authors: ...Nagar, Atulya K....

9
Published 2023
Springer Nature Singapore
Other Authors: ...Nagar, Atulya K....

10
Published 2024
Springer Nature Singapore
Other Authors: ...Nagar, Atulya K....

11
Published 2024
Springer Nature Singapore
Other Authors: ...Nagar, Atulya K....

12
Published 2022
Springer International Publishing
Other Authors: ...Nagar, Atulya K....

13
Published 2023
Springer Nature Singapore
Other Authors: ...Nagar, Atulya K....

14
Published 2022
Springer Nature Singapore
Other Authors: ...Nagar, Atulya K....

15
Published 2022
Springer Nature Singapore
Other Authors: ...Nagar, Atulya K....