1
by Xu, Feng, Lu, Tian Jian
Published 2011
Springer Berlin Heidelberg

2
by Lu, Tian Jian, Xu, Feng, Wen, Ting
Published 2013
Springer Berlin Heidelberg