1
by Larina, Lyudmila, Lopyrev, Valentin
Published 2009
Springer New York