1
by Liu, Shu-Tang, Wang, Pei
Published 2018
Springer Nature Singapore

2
by Liu, Shu Tang, Zhang, Li
Published 2022
Springer Nature Singapore