1
by Wei, Yiming, Liao, Hua
Published 2018
Emerald Publishing Limited

2
by Wei, Yi-Ming, Liao, Hua
Published 2016
Springer International Publishing

3
by Wei, Yi-Ming, Liang, Qiao-Mei, Wu, Gang, Liao, Hua
Published 2019
Emerald Publishing Limited