1
by Kaushal, Hemani, Jain, V.K., Kar, Subrat
Published 2017
Springer India

2
Published 2014
Springer International Publishing
Other Authors: ...Jain, V. K....

3
Published 2022
Springer Nature Singapore
Other Authors: ...Jain, V. K....

4
Published 1990
Springer US
Other Authors: ...Jain, V.K....