1
by Huo, Jiazhen, Hong, Zhisheng
Published 2013
Springer Berlin Heidelberg