1
by Chen, Jiming, Fan, Jialu, Sun, Youxian
Published 2012
Springer New York