1
by Esenin, Sergej Aleksandrovich
Published 1918
Artelʹ khudozhnikov "Segodnia

2
by Esenin, Sergej Aleksandrovich
Published 1920
Izd-vo "Skify

3
by Esenin, Sergej Aleksandrovich
Published 1922
Izd-vo Z.I. Grzhebina

4
by Esenin, Sergej Aleksandrovich
Published 1921
Imazhinisty
Other Authors: ...Esenin, Sergej Aleksandrovich...

5
by Esenin, Sergej Aleksandrovich
Published 1921
Imazhinisty

6
by Esenin, Sergej Aleksandrovich
Published 1920
"Div

7
by Esenin, Sergej Aleksandrovich
Published 1920
Kn-vo "Imazhinisty" pri Vserossijskom Sojuze Poėtov

8
by Esenin, Sergej Aleksandrovich
Published 1920
[s.n.]

9
by Esenin, Sergej Aleksandrovich
Published 1918
Skify

10
by Esenin, Sergej Aleksandrovich
Published 1920
Izd-vo Trudovaja artelʹ khudozhnikov slov

11
by Esenin, Sergej Aleksandrovich
Published 1921
[s.n.]

12
by Esenin, Sergej Aleksandrovich
Published 1920
Izd-vo Trudovaja artelʹ khudozhnikov slov

13
by Esenin, Sergej Aleksandrovich
Published 1921
Imazhinisty

14
by Esenin, Sergej Aleksandrovich
Published 1922
Russkoe universalʹnoe izd-vo

15
by Esenin, Sergej Aleksandrovich
Published 1918
Izd-vo Trudovaja artelʹ khudozhnikov slov

16
by Esenin, Sergej Aleksandrovich
Published 1921
Imazhinisty

17
by Esenin, Sergej Aleksandrovich
Published 1918
Izd-vo Trudovaja artelʹ khudozhnikov slov

18
by Esenin, Sergej Aleksandrovich
Published 1920
Zlak

19
by Kusikov, Aleksandr
Published 1921
Imazhinisty
Other Authors: ...Esenin, Sergej Aleksandrovich...

20
by Bely, Andrey
Published 1919
[Izd-vo Javʹ]
Other Authors: ...Esenin, Sergej Aleksandrovich...