1
by Cherif, Reda
Published 2015
International Monetary Fund

2
by Cherif, Reda
Published 2010
International Monetary Fund

3
by Cherif, Reda
Published 2012
International Monetary Fund

5
by Cherif, Reda
Published 2016
International Monetary Fund

6
by Cherif, Reda
Published 2018
International Monetary Fund

7
by Cherif, Reda
Published 2020
International Monetary Fund

8
by Cherif, Reda
Published 2020
International Monetary Fund

9
by Cherif, Reda
Published 2012
International Monetary Fund

10
by Cherif, Reda
Published 2022
International Monetary Fund

11
by Cherif, Reda
Published 2022
International Monetary Fund

12
by Cherif, Reda
Published 2017
International Monetary Fund

13
by Cherif, Reda
Published 2019
International Monetary Fund

14
by Hasanov, Fuad
Published 2012
International Monetary Fund
Other Authors: ...Cherif, Reda...

15
by Piotrowski, John
Published 2009
International Monetary Fund
Other Authors: ...Cherif, Reda...

16
by Barhoumi, Karim
Published 2016
International Monetary Fund
Other Authors: ...Cherif, Reda...

17
by Callen, Tim
Published 2014
International Monetary Fund
Other Authors: ...Cherif, Reda...

18
by Buell, Brandon
Published 2021
International Monetary Fund
Other Authors: ...Cherif, Reda...

19
by Ali-Yrkko, Jyrki
Published 2021
International Monetary Fund
Other Authors: ...Cherif, Reda...