1
by Chen, Wen-Hao
Published 2014
OECD Publishing

2
by Chen, Wen, Fu, Zhuo-Jia, Chen, C.S.
Published 2014
Springer Berlin Heidelberg

3
by Plewig, Gerd, Melnik, Bodo, Chen, WenChieh
Published 2019
Springer International Publishing

4
by Chen, Wen-Wei, Chen, Jiann-Fuh
Published 2018
Springer Singapore

5
by Chen, Hongtian, Jiang, Bin, Lu, Ningyun, Chen, Wen
Published 2020
Springer International Publishing

6
by Wang, En Tao, Tian, Chang Fu, Chen, Wen Feng, Young, J. Peter W.
Published 2019
Springer Singapore

7
by Liang, Yingjie
Published 2019
De Gruyter
Other Authors: '; ...Chen, Wen...