2
by Chen, Wen-Wei, Chen, Jiann-Fuh
Published 2018
Springer Nature Singapore

3
by Chen, Wen, Sun, HongGuang, Li, Xicheng
Published 2022
Springer Nature Singapore

4
by Plewig, Gerd, Melnik, Bodo, Chen, WenChieh
Published 2019
Springer International Publishing

5
by Chen, Wen, Fu, Zhuo-Jia, Chen, C.S.
Published 2014
Springer Berlin Heidelberg

7
by Li, Shihua, Yang, Jun, Chen, Wen-hua, Chen, Xisong
Published 2014
CRC Press, Taylor & Francis Group

9
by Liang, Yingjie
Published 2019
De Gruyter
Other Authors: ...Chen, Wen...