1
by Li, Yong, Yang, Dechang, Liu, Fang, Cao, Yijia
Published 2016
Springer Berlin Heidelberg

2
by Li, Canbing, Cao, Yijia, Kuang, Yonghong, Zhou, Bin
Published 2016
Springer Berlin Heidelberg

3
by Cao, Yijia, Li, Yong, Liu, Xuan, Rehtanz, Christian
Published 2020
Springer Singapore