121
by Escalera, Sergio, Baró, Xavier, Pujol, Oriol, Vitrià, Jordi
Published 2011
Springer London

122
by Bai, Huihui, Wang, Anhong, Zhao, Yao, Pan, Jeng-Shyang
Published 2011
Springer London

123
by Cheng, Hong
Published 2011
Springer London

124
by Ram, A. Ranjith, Chaudhuri, Subhasis
Published 2012
Springer New York

125
by Chen, Li
Published 2013
Springer New York

126
Published 2013
Springer US

127
by Aggarwal, Charu C.
Published 2013
Springer New York

128
by Karasulu, Bahadir, Korukoglu, Serdar
Published 2013
Springer New York

129

130
Published 2013
Springer New York

131
by Bhuiyan, Touhid
Published 2013
Springer New York

132
by Richter, Lars
Published 2013
Springer New York

133
by Chaudhuri, Subhasis, Kotwal, Ketan
Published 2013
Springer New York

134

135
by Comninos, Peter
Published 2006
Springer London

136
by Du, Ke-Lin, Swamy, M.N.S.
Published 2006
Springer London

137
by Kasabov, Nikola
Published 2007
Springer London

138
Published 2007
Springer London

139
by Salomon, David
Published 2006
Springer London

140
Published 2006
Springer London