281
by Ganai, Malay K., Gupta, Aarti
Published 2007
Springer US

282
by Lambert, Pierre
Published 2007
Springer US

283
by Shackelford, James F.
Published 2008
Springer US

284
Published 2008
Springer New York

285
Published 2008
Springer New York

286
by Chawla, Krishan K.
Published 2012
Springer New York

287
by French, Richard Mark
Published 2009
Springer US

288
Published 2009
Springer New York

289
by Czerwinski, Frank
Published 2008
Springer US

290
by Ghatak, Kamakhya Prasad, Bhattacharya, Sitangshu, De, Debashis
Published 2009
Springer New York

291
Published 2009
Springer New York

292
Published 2009
Springer US

293
Published 2009
Springer US

294
Published 2008
Springer US

295
by Firoozian, Riazollah
Published 2009
Springer US

296
by Fabien, Brian
Published 2009
Springer US

297

298
by Echlin, Patrick
Published 2009
Springer US

299
Published 2009
Springer US

300
Published 2009
Springer US