1
by Fujie, Futaba, Zhang, Ping
Published 2014
Springer New York
...SpringerBriefs in Mathematics...

2
by Gatica, Gabriel N.
Published 2014
Springer International Publishing
...SpringerBriefs in Mathematics...

3
by Marica, Aurora, Zuazua, Enrique
Published 2014
Springer New York
...SpringerBriefs in Mathematics...

4
by Mursaleen, M.
Published 2014
Springer International Publishing
...SpringerBriefs in Mathematics...

5
by Alpay, Daniel, Luna-Elizarrarás, Maria Elena, Shapiro, Michael, Struppa, Daniele C.
Published 2014
Springer International Publishing
...SpringerBriefs in Mathematics...

6
by Li, Xueliang, Sun, Yuefang
Published 2012
Springer New York
...SpringerBriefs in Mathematics...

7 ...SpringerBriefs in Mathematics...

8
by Dragomir, Silvestru Sever
Published 2012
Springer New York
...SpringerBriefs in Mathematics...

9
by Flicker, Yuval Z.
Published 2013
Springer New York
...SpringerBriefs in Mathematics...

10
by Dragomir, Silvestru Sever
Published 2012
Springer New York
...SpringerBriefs in Mathematics...

11
by Ervedoza, Sylvain, Zuazua, Enrique
Published 2013
Springer New York
...SpringerBriefs in Mathematics...

12
by Galiffa, Daniel J.
Published 2013
Springer New York
...SpringerBriefs in Mathematics...

13
by Bramanti, Marco
Published 2014
Springer International Publishing
...SpringerBriefs in Mathematics...

14
by Li, Tatsien, Tan, Yongji, Cai, Zhijie, Chen, Wei
Published 2014
Springer Berlin Heidelberg
...SpringerBriefs in Mathematics...

15
by Burgin, Mark
Published 2012
Springer New York
...SpringerBriefs in Mathematics...

16
by Rovenski, Vladimir, Walczak, Paweł
Published 2011
Springer New York
...SpringerBriefs in Mathematics...

17
by Anastassiou, George A.
Published 2011
Springer New York
...SpringerBriefs in Mathematics...

18
by Birnir, Bjorn
Published 2013
Springer New York
...SpringerBriefs in Mathematics...

19
by He, Qi, Wang, Le Yi, Yin, George G.
Published 2013
Springer New York
...SpringerBriefs in Mathematics...

20
by Colangeli, Matteo
Published 2013
Springer New York
...SpringerBriefs in Mathematics...