Search alternatives:
research series » research services, research theories, research studies
jss research » dss research, pss research, loss research

21
by Shimizu, Yasutaka
Published 2021
Springer Nature Singapore
...JSS Research Series in Statistics...

22
by Shimizu, Shohei
Published 2022
Springer Japan
...JSS Research Series in Statistics...

23
by Goto, Yuichi, Nagahata, Hideaki, Taniguchi, Masanobu, Monti, Anna Clara
Published 2023
Springer Nature Singapore
...JSS Research Series in Statistics...

24
by Maruyama, Yuzo, Kubokawa, Tatsuya, Strawderman, William E.
Published 2023
Springer Nature Singapore
...JSS Research Series in Statistics...

25
by Takahashi, Makoto, Omori, Yasuhiro, Watanabe, Toshiaki
Published 2023
Springer Nature Singapore
...JSS Research Series in Statistics...

27
by Miyawaki, Koji
Published 2019
Springer Nature Singapore
...JSS Research Series in Statistics...

28
by Liu, Yan, Akashi, Fumiya, Taniguchi, Masanobu
Published 2018
Springer Nature Singapore
...JSS Research Series in Statistics...

29
by Funatogawa, Ikuko, Funatogawa, Takashi
Published 2018
Springer Nature Singapore
...JSS Research Series in Statistics...

30
by Emura, Takeshi, Matsui, Shigeyuki, Rondeau, Virginie
Published 2019
Springer Nature Singapore
...JSS Research Series in Statistics...

31
by Mano, Shuhei
Published 2018
Springer Japan
...JSS Research Series in Statistics...

32
by Daimon, Takashi, Hirakawa, Akihiro, Matsui, Shigeyuki
Published 2019
Springer Japan
...JSS Research Series in Statistics...

33
by Dörre, Achim, Emura, Takeshi
Published 2019
Springer Nature Singapore
...JSS Research Series in Statistics...

34
by Shiraishi, Taka-aki, Sugiura, Hiroshi, Matsuda, Shin-ichi
Published 2019
Springer Nature Singapore
...JSS Research Series in Statistics...

35
by Hosoya, Yuzo, Oya, Kosuke, Takimoto, Taro, Kinoshita, Ryo
Published 2017
Springer Nature Singapore
...JSS Research Series in Statistics...

36
by Mori, Yuichi, Kuroda, Masahiro, Makino, Naomichi
Published 2016
Springer Nature Singapore
...JSS Research Series in Statistics...

37
Published 2021
Springer Nature Singapore
...JSS Research Series in Statistics...

38
by Akashi, Fumiya, Taniguchi, Masanobu, Monti, Anna Clara, Amano, Tomoyuki
Published 2021
Springer Nature Singapore
...JSS Research Series in Statistics...

39
by Fauzi, Rizky Reza, Maesono, Yoshihiko
Published 2023
Springer Nature Singapore
...JSS Research Series in Statistics...

40
by Sugasawa, Shonosuke, Kubokawa, Tatsuya
Published 2023
Springer Nature Singapore
...JSS Research Series in Statistics...