1
by Sahoo, Prasanta, Barman, Tapan, Davim, J. Paulo
Published 2011
Springer Berlin Heidelberg

2
by Dixit, Uday Shanker, Hazarika, Manjuri, Davim, J. Paulo
Published 2017
Springer International Publishing

3
by Natarajan, Nanjappan, Krishnaraj, Vijayan, Davim, J. Paulo
Published 2015
Springer International Publishing

4
by Krishnaraj, Vijayan, Zitoune, Redouane, Davim, J. Paulo
Published 2013
Springer Berlin Heidelberg

5
by Dixit, U.S., Sarma, D.K., Davim, J. Paulo
Published 2012
Springer New York

6
by Quiza, Ramón, López-Armas, Omar, Davim, J. Paulo
Published 2012
Springer Berlin Heidelberg

7
by Karkalos, Nikolaos E., Markopoulos, Angelos P., Davim, J. Paulo
Published 2019
Springer International Publishing

8
by Kumar, Kaushik, Kalita, Hridayjit, Zindani, Divya, Davim, J. Paulo
Published 2019
Springer International Publishing

9
by Kumar, Kaushik, Zindani, Divya, Davim, J. Paulo
Published 2019
Springer Singapore

10
by Kumar, Kaushik, Zindani, Divya, Davim, J. Paulo
Published 2018
Springer International Publishing